f
n
m
e
 

Departamentul National Securitate, Sanatate in Munca si Pregatire Profesionala

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Art.1. Federatia Nationala Mine Energie, in baza art.27 din Statut, constituie Departamentul Securitate, Sanatate in Munca si Pregatire Profesionala.

Art.2. Coordonarea activitatii departamentului va fi gestionata de Vicepresedintele responsabil alte activitati FNME,  in conformitate cu art.22 din Statut.

Art.3. Departamentul promoveaza dialogul si colaborarea stransa cu organizatiile patronale si sindicale in domeniul securitate si sanatate in munca, precum si in domeniul pregatire profesionala continua a adultilor.

Art.4. Scopul actiunilor :

  • inregistrarea de progrese semnificative a¬† protectiei si securitatii lucratorilor la locurile de munca ;
  • cresterea calitatii mediului de munca ;
  • formarea profesionala initiala si continua sa confere lucratorilor capacitatea si competentele necesare atat pentru domeniul profesional cat si pentru stapanirea riscurilor la locurile de munca.

Art.5. Directiile de actiune :

  • monitorizarea legislatiei nationale, astfel incat sa fie transpuse directivele europene din domeniu ;
  • initiative legislative in domeniu, avand consultarea tuturor factorilor responsabili ;
  • comitetele de securitate si sanatate in munca;
  • integrarea prevenirii riscurilor profesionale in gestiunea intreprinderii;
  • promovarea actiunilor pentru mentinerea¬† corespunzatoare a starii de sanatate, fizice mentale si sociale a lucratorilor;
  • formarea profesionala initiala si continua ;
  • crearea unui centru pilot de informare in domeniu.

Art.6. Departamentul se compune din 7-13 membrii  reprezentativi in CSSM-urile unitatilor unde sunt constituite sindicate asociate la FNME.

Art.7. (1)Membrii si seful departamentului se desemneaza prin hotararea Biroului Executiv
(2) Membrii desemnati au pregatire profesionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform Legii nr.319/2006.
(3) Membrii desemnati vor reprezenta salariatii din sindicatele asociate din minerit, energie si conexe.

Art.8. (1) Membrii departamentului vor desfasura actiuni de informare, indrumare si control in baza programului ordonat de vicepresedintele coordonator de activitate, a hotararilor  Biroului Executiv si/sau programelor aprobate de Colegiul Director.

(2) Convocarea membrilor departamentului se face de catre vicepresedintele coordonator si/sau secretarul general.

(3) Activitatea se poate desfasura in subcomisii, individual sau in grup, functie de actiunile decise.

Art.9. Membrii departamentului pot fi desemnati sa participe din partea FNME in cadrul structurilor de dialog social tripartit sau in plan teritorial,  conform legislatiei in vigoare, precum si in structurile de dialog social bipartit, in conformitate cu Legea nr.130/1996 si Legea nr.169/1999.

Art.10. Rapoartele  actiunilor de control vor cuprinde informatii referitoare la obiectivele controlului, situatiile controlate, masurile dispuse si/sau propuse pentru a se aproba de factorii competenti.

Art.11. Hotararile membrilor departamentului in comisiile de control se iau cu majoritate.

Art.12. Cheltuielile pentru organizarea si functionarea departamentului se vor suporta din bugetul FNME.

Art.13. Cheltuielile cu deplasarile membrilor departamentului, dupa caz, vor fi decontate din bugetele unitatilor sau sindicatelor asociate de unde provin membrii sau din bugetul FNME.

Art.14. Regulamentul de organizare si functionare al Departamentului Securitate, Sanatate in Munca si Pregatire Profesionala a fost aprobat in sedinta Colegiului Director din data de 21.10.2010.